Spółdzielnia Socjalna Człowiek na Górze została powołana przez Gminę Czernichów i Gminę Łodygowice. Działamy na terenie Gmin założycielskich. Misją spółdzielni jest działanie na rzecz mieszkańców naszych Gmin.

pixabay.com
Widok na Zaporę w Tresnej i  Jezioro Żywieckie

Zadania Opiekuńcze

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennych zadaniach domowych, wspomaganie opieką wytchnieniową rodziny osób wymagających stałej  opieki, transport opału z rozładunkiem, pomoc  w drobnych zadaniach i naprawach w gospodarstwie domowym, transport do lekarza.

Zlecenia remontowo budowlane

sprzątanie mieszkań i budynków, sprzątanie terenu po pracach remontowo -budowlanych, sprzątanie  pomieszczeń gospodarczych w tym piwnic i strychów, udrażnianie odpływów i przepustów oraz odwodnień gruntowych.

Prace ogrodnicze

wycinanie drzew i krzewów, koszenie traw, wykonanie chodników ogrodowych, konserwacja i montaż ogrodzenia oraz bram wjazdowych, układanie folii ogrodniczych wraz z sadzeniem roślin, wywóz i utylizacja odpadów zielonych, montaż i naprawy wyposażenia ogrodów, transport ciężkich materiałów, odśnieżanie.

Fotowoltaika


projekty wstępne i wyceny (bezpłatnie):  ekologiczne systemy grzewcze  oraz  systemy fotowoltaiczne do produkcji  własnej energii elektrycznej dla gospodarstw indywidualnych.

Prace porządkowe

sprzątanie mieszkań i budynków, sprzątanie terenu po pracach remontowo -budowlanych, sprzątanie  pomieszczeń gospodarczych w tym piwnic i strychów, udrażnianie odpływów i przepustów oraz odwodnień gruntowych.